Şirket Ortaklarında Sigortalılık
BÜLENT EŞMEKAYA

BÜLENT EŞMEKAYA

Şirket Ortaklarında Sigortalılık

26 Mart 2019 - 22:24 - Güncelleme: 27 Mart 2019 - 20:16
Reklam

Bir işverene hizmet sözleşmesiyle bağlı olarak veya kendi hesabına çalışma durumun da olmayan ancak şirket ortağı olanların Bağ-Kur’lu statüsün de olup olmayacağı, ortaklık statülerine ve şirketin türlerine bağlıdır. Ortaklar için prim ödenmesi gerekmediği yönünde ki bilginin dayanağı yoktur ve doğru değildir. Bir işverene hizmet sözleşmesiyle bağlı olarak çalışan kişiler, yani eski adıyla SSK yeni adıyla 4/a statüsünde çalışanların sigortaları işveren tarafından yapılır. Ancak eski adıyla Bağ-Kur, yeni adıyla 4/b statüsünde olanlar için durum böyle değildir. Bağ-Kur statüsünde olanlar sigortalılık başlangıçlarını kendileri yapmak yapmaktadırlar ve primlerini de kendileri ödemek durumundadırlar. Fakat burada yaşanan sorun, Bağ-Kur statüsünde olması gerektiğini bilmeyen kişilerde yaşanır.

ORTAKLARDA DURUM

Bir işverene hizmet sözleşmesiyle bağlı olarak veya kendi hesabına çalışmayan ancak şirket ortağı olan bir kişinin Bağ-Kur’lu olup olmayacağı, ortaklık statüsüne ve şirketin türlerine bağlıdır. Dolayısıyla bütün şirket ortakları sigortalı olmak zorunda değildir. Ancak çoğu kez bu konuda yetersiz bilgiye sahip olan bazı muhasebeciler, şirket ortağı için prim ödenmesi gerekmediği yönünde bilgilendirme yaparlar ve bu yüzden zorunlu Bağ-Kur’luluk nedeniyle faizleriyle ve cezalarıyla birlikte ortaya ciddi rakamlara ulaşmış prim borçları çıkar.

ANONİM ŞİRKETLER DE DURUM

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının Bağ-Kur’lu olması zorunludur. Diğer yandan anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklarının Bağ-Kur’lu olması gerekmez. Anonim şirketlerde yalnızca yönetim kurulu üyesi olan şirket ortaklarının Bağ-Kur’lu olması şartı vardır. Diğer ortakların, şirket ortaklığı nedeniyle Bağ – Kur’lu olması gerek yoktur.

LİMİTED ŞİRKETLERDE DURUM

Limited şirketlerin bütün ortaklarının Bağ-Kur’lu olması zorunludur. Limitet şirketlerde anonim şirketlerdeki gibi bir ayrım söz konusu değildir. Bu nedenle Limited şirket ortağı olan herkesin ortaklık statüsü nedeniyle Bağ-Kur’lu olması zorunluluğu vardır.

KOMANDİT ŞİRKTLERDE DURUM

Şahıs şirketlerinden olan komandit şirketler, şirket alacaklılarına karşı sorumlulukları sınırlı ve sınırsız olmak üzere çeşitli ortaklıklardan kurulu şirketlerdir. Komandit şirketlerin komandite ortaklarının da Bağ-Kur’lu olması şartı vardır. Bu tip şirketlerde komanditer ortakların Bağ – Kur’lu olmaları şartı yoktur.

ŞİRKET ORTAKLARINDA SSK’LILIK DURUMU

Şirket ortaklığı statüsünden dolayı Bağ-Kur’lu olması gereken kişiler, diğer yandan bu şirkette SSK’lı olarak çalışıyorlarsa ortaklığın başladığı tarih çok önemlidir. Buna göre 1 Ekim 2008 tarihinden önce SSK’lı olarak çalışan ve aynı zamanda şirket ortağı olan kişiler için SSK’lık statüsü devam eder. Ancak bu durumdaki kişilerin SSK’lılığında bir gün bile kesinti olmaması gerekir. Aksi takdirde Bağ – Kur’lulukları devreye girer ve bir daha ortak oldukları şirketten SSK’lı olmaları için şirket ortağı statüsünün sonlandırılması gerekir.1 Ekim 2008 tarihinden önce SSK’lı olarak çalışan ve bu tarihten sonra çalıştığı anonim şirketin yönetim kurulu üyesi ortağı olan veya yine çalıştığı limitet şirkete ortak olan kişilerin SSK’lılığı sona erer. Bu kişiler adına SSK’lı olarak prim yatırılmaya devam edilse bile bu kişilerin SSK’lı olarak emekli olma olanakları yoktur. Bu nedenle bu durumdaki kişilerin ortaklık tarihinden itibaren Bağ – Kur’lu olmaları gerekir ve emeklilikleri de Bağ – Kur statüsünde olmalıdır.

EMEKLİ ORTAKLARIN DURUMU

Emekli olduktan sonra şirket ortağı olması nedeniyle Bağ-Kur’lu olması gereken kişilerden daha önce sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılıyordu ancak torba yasayla bu kesinti kaldırıldı. Dolayısıyla emekli olduktan sonra şirket ortağı olacak kişilerin artık maaşlarından prim kesilmemektedir.

UYARI: Eğer emekli olduktan sonra tekrar çalışma varsa “2-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” olarak kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bazen işyerlerindeki hatalı bildirimler sonucu, sigortalı işe giriş bildirgesi “1-Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar” olarak kuruma bildirilmektedir. Bu şekilde emekli olmakla beraber normal sigortalı gibi işe girişi yapanların sistem tarafından maaşları kesilmektedir. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi kaldırılmıştır ancak emeklilerin çalışmaya başlayacağı durumlarda maaşlarının kesilmemesi için‘’2-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar’’ olarak bildirilmelidir.

Esen kalın değerli okurlarım…

                                   

 

Son Yazılar