İstihdam Teşvikleri 2019
BÜLENT EŞMEKAYA

BÜLENT EŞMEKAYA

İstihdam Teşvikleri 2019

01 Nisan 2019 - 21:55 - Güncelleme: 02 Nisan 2019 - 12:33
Reklam

İşverene ve istihdama destek için başlatılan teşvikler 2019’da da devam edecek. Desteklerden 2 milyonun üzerinde işyeri ve milyonlarca çalışan yararlanacak. Ayrıca bu sene asgari ücret prim teşvikinde de değişiklik yapıldı. Bölgesel istihdam desteği yeni yılda da devam ederken, sigorta prim teşviki 500 ve üzeri sigortalı çalıştıranlarda 3 puan, 500’ün altında sigortalı çalıştıranlarda 5 puan olarak açıklandı. Peki, kimler, hangi teşvikten, nasıl yararlanacak? Tüm yönleriyle 2019’un istihdam destekleri şu şekilde;

*Primler de 6 Puanlık İndirim

Uygulama gereği indirimlerden 10 kişi çalıştıran işyerleri faydalanıyordu ancak yapılan düzenleme ile 2019 yılında hem 10 kişi çalıştıran işyerleri hem de 1–9 arası sigortalı çalıştıran işyerleri de yararlanacak. Özel sektör işverenlerine öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanacak. Haktan yararlanmak için; aylık prim ve hizmet belgesi SGK’ ya yasal süresinde verilmiş olmalı, primler yasal süresi içinde ödenmeli. Ülke genelinde prim-idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı, yapılandırılmış-taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli, kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmamalı. 

*Asgari Ücrette Desteğe Devam

2018’de 9 aylık uygulanan asgari ücret desteği 2019’da 12 ay boyunca uygulanacak. Destekten özel sektörde sakatlık, yaşlılık ve ölüm, yani uzun vadeli sigorta kollarına tabi kişileri çalıştıran işverenler yararlanacak. Asgari ücret desteği; 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL olarak uygulanacak, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olacak. Çalışanlarının aylık prim ve hizmet belgelerini süresinde vermeyenler, sigorta primlerini süresinde ödemeyenler, kaçak işçi çalıştıranlar, bildirimi yapılan işçilerin çalışmadığı tespit edilenler, SGK’ ya prim, para cezası ve gecikmiş borcu olanlar, şirketler arası istihdam kaydırması yapanlar, çalışanların prime esas kazançlarını eksik bildirenler yararlanamayacak.

*Ar-Ge Çalışanına Teşvik

Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerine yönelik uygulanan teşvik kapsamında Ar-Ge, tasarım ve destek personeli ile ücreti gelir vergisinden muaf olan çalışanın ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı devlet tarafından ödeniyor. Teşvik, 2023’e kadar sürecek. Teşvikten yararlanmak için; aylık prim ve hizmet belgesi SGK’ ya yasal süresinde verilmiş olması, primlerin ödenmiş olması gerekiyor. Sigortalının fiilen çalışmış olması da gerekiyor.

*Ek İstihdama Farklı Uygulama

2019–2020 yılında ilk defa işe alınacak çalışanın sigorta ve vergi giderlerini devlet karşılayacak. Destek asgari ücret üzerinde olacak. Sigortalıların, işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalılıklarının bulunmaması, İŞKUR’ kayıtlı işsiz olması gerekir. İşyerinin de çalışanı yeni işe alması gerekiyor. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi, sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, herhangi bir idari para cezası olmaması gerekiyor. Destek tutarı sektöre göre değişiyor. İmalat veya bilişim sektöründeki işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere tüm primler devlet tarafından karşılanıyor. Diğer sektörlerdeki işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler yine devlet tarafından karşılanıyor.

*Gençlere Ve Kadınlara Destek

İşsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Teşvik 2020’nin sonuna kadar sürecek. Teşvikten yararlanmak için çalışanın son 6 aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekiyor. Teşvikten faydalanma süreleri ise; 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24–54 ay, 18–29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12–54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6- 30 ay, çalışırken mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay olarak uygulanacak. İşverenlerin destekten yararlanması için aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Teşviklerden yararlanabilmeniz dileğiyle esen kalın saygı değer okurlarım…

Son Yazılar