Çocuk İşçiler…
BÜLENT EŞMEKAYA

BÜLENT EŞMEKAYA

Çocuk İşçiler…

27 Ocak 2019 - 23:34 - Güncelleme: 07 Şubat 2019 - 02:33
Reklam

Bu gün üretim alanların da her yaştan insanlar çalıştırılmaktadır. Ama bura da önemli olan 18 yaş altı çalıştırılan çocukların durumudur. İş Kanununa göre çalışma koşulları bakalım;

18 yaş altı işçi çalıştırmak isteyen işyerlerinin dikkat etmesi gereken bazı özel hususlar söz konusudur. 18 yaş altı işçilerin çalışma saatleri, çalıştırılabileceği işler, iş kanunundan doğan bazı hakları diğer sigortalı işçilerden farklı uygulamalara tabi tutulmaktadır.

Temel eğitimini tamamlamış (ilköğretim) 14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış işçi çocuk işçi; 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını tamamlamamış işçi ise genç işçi olarak anılır.

Sağlık Kontrolleri

Genç ve çocuk işçilerin işe alınmadan önce mutlaka işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri veya bunların bulunmadığı durumlarda sağlık ocağı veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek çalışacağı işin niteliğine ve şartlarına göre o işte çalışmaya uygun olduğuna dair sağlık raporu alınması gerekmektedir. İşçi çalıştırılmaya devam edildiği sürece 18 yaşını doldurana dek her altı ayda bir yeniden sağlık kontrolünden geçmelidir.

*Çalışma Koşulları

Yüz kızartıcı suçlardan veya çocuklara karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş işverenlerin veya işveren vekillerinin 18 yaş altı işçi çalıştırmaları yasaklanmıştır.

Genç ve çocuk işçiler ancak okuldaki başarılarına ve meslek seçimine veya mesleki eğitimine katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilir. 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

Ayrıca Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ekinde belirtilenler dışındaki işlerde genç işçilerin çalıştırılması yasaklanmıştır. Bahsedilen ekte çalıştırılabilecekleri işler şu şekilde sıralanmıştır:

Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri,

Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler,

Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler,

Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontratabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri,

Parafinden eşya imaline ait işler,

Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler; Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi işlerinde,

Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler,

Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri (PVC’nin imali ve PVC mamul eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz)

Çırçır fabrikalarındaki işler,

Konfeksiyon ve triko imali işleri,

Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleri bunların döküntüleri ile iplik ve dokuma işleri,

Tabii ve suni iplikten mamul her türlü dokuma ile deri, kürk ve sair cins malzemenin biçilip dikilmesi suretiyle her türlü giyecek eşyası imali işleri,

Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri)

Kâğıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri,

Kâğıt ve ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri,

Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler,

Her türlü konserve ve hazır gıda ile hazır yemek üretimi işleri,

Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi işleri,

Kahve ve kakaonun tesislerde işlenmesi ve paketlenmesi işleri,

Her türlü bitkinin çiçek, tohum, kabuk, meyve ve yapraklarının işlenmesi ve paketlenmesi işleri ile bunlardan elde edilen toz, yağ ve diğer mamullerin işlenmesi ve paketlenmesi işleri,

Bitkisel her çeşit çay yaprakları ile yapılan işlemler ve benzeri işler,

Her nevi bitki tohumu, hububat, bakliyat ve çeşitli gıda ürünlerinin tesislerde elenmesi, paketlemesi ve çeşitli merhalelerde işlenmesi işleri,

Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri,

Tutkal, jelatin ve kola imali işleri.

*Çalışma Saatleri ve Tatiller

Çocuk ve genç işçilerin çalışma saatleri, günde 14 saat kesintisiz dinlenme verilecek şekilde düzenlenmiştir.

Okuluna devam eden genç işçi veya çocuk işçiler eğitim dönemlerinde eğitim saatleri dışında günde en çok 2 saat çalıştırılabilirler. Eğitimleri devam ederken haftalık çalışma saatleri toplam 10 saati aşamaz.

Eğitimine devam eden fakat okulu kapalı dönemde olan veya temel eğitimini tamamlamış, sonrasında eğitimine devam etmemiş 15 yaşını tamamlamamış çocuk işçiler günde en fazla 7 saat, haftada ise toplamda 35 saat çalıştırılabilirler. Fakat 15 yaşını tamamlamış genç işçiler günde 8 saat çalıştırılabilirler. Haftalık çalışma saatleri ise en fazla 40 saat olabilir.

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatilleri ise en az kesintisiz 40 saat olmalıdır. Bu sürelerin ücretleri de kendilerine ödenmelidir.

İş Kanununda 18 yaş altı işçilerin yıllık izin hak edişleri 20 günden az olamaz ve kesintisiz kullandırılması esas alınır.

Kanun böyledir ancak uygulanması nasıldır, yeterli denetim var mıdır, takip edile biliniyor mudur? Kanun yazmaya ne var en güzeliyle yazar hazırlarsınız ve yasalaştırırsınız. Ama saha da yazıldığı gibi yürüyor mudur bakmak lazım… Her ne kadar eksiklerine rağmen ilgili kanun 18 yaş altı çocukların çalışma koşullarını korumaya almış ve çerçevesini çizmiş olsa da, bugün sahaya indiğiniz de çok ağır koşullar da yaşlara çok küçük, karın tokluğuna bile denemeyecek ücretler de ve sağlıksız koşullar da on binlerce çocuğun çalıştırıldığını görebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki ilgili kanun geçerliliğini koruyamıyor ve devlet denetim konusun da yetersiz kalıyor. Denetimler artırılmalı, yaptırımları ve cezai müeyyideleri daha etkili hale getirilerek ilgili kanun yeniden düzenlenmeli…Ama ve ancak için de çocukların çalıştırılmasının yasak olduğu bir düzenleme olmalı.

Elinizi vicdanınıza ve insanlığınıza koyacak olursanız çocuk çalıştırmak ne demek? Bana kalırsa ve olması gereken çocuk işçi diye bir şey olmamalı, çocuklar çocukluğunu yaşamalı, eğitimlerini almalı, geleceğe en sağlıklı biçim de hazırlanmalı ama kim dinleye… Küçük yaşta çocukları ağır koşullar da üç kuruşa çalıştır, küçük kız çocuklarını evlendir bir alay emek sömürücüye ve pedofili sapığa kurban et, ondan sonra da kalk kanundan nizamdan bahset, olacak iş değil. Ayrıca ölümlü iş kazaların da yaşamını yitiren çocuklar açısından bu iş kazası değil ancak çocuk cinayeti olur.Çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklar bizim can parçamız, çocuklar bizim her şeyimiz. Onlar için duyarlılığımızı yükselterek, onlara güzel bir dünya bırakmamız olmazsa olmazımız olmalıdır…

 

  

Son Yazılar