Tamak: İstihdam paketi çalışma barışını ortadan kaldırır

Türk-İş Konya İl Temsilci TBMM'de görüşülen istihdam paketinin güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğunu savunarak, paketin çalışma barışını ortadan kaldıracağını belirtti


Tamak: İstihdam paketi çalışma barışını ortadan kaldırır

Türk-İş Konya İl Temsilci Abdülkadir Tamak, TBMM’de ‘İstihdam Paketi’ adı altında kamuoyuna sunulan düzenlemenin uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğunu söyledi.

Türk-İş Konya temsilciliği önünde, Türk-İş’e bağlı sendika başkanlarıyla birlikte basın açıklaması yapan Tamak, TBMM’de görüşülen İstihdam paketinin sorunu çözme yerine, çoğaltacağını savundu. Tamak, “Geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Torba Kanun telifi ile bizlerin yıllardan beri karşı durduğu esnekleşme ve güvensizleştirme konuları tekrar gündeme geldi. ‘İstihdam Paketi’ adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir. 15 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere istihdam kolaylığı sağlayacağı iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaştırılmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının da ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üstü olmasına neden olacaktır.  Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz. İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu yaşayarak öğrendik. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor” dedi.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU, İŞVERENİ TEŞVİK FONUNA DÖNÜŞMÜŞTÜR

Tamak, gelinen süreçte işsizlik sigorta fonunun, işvereni teşvik fonuna dönüştüğüne dikkat çekerek, “Meclis'ten geçen sözüm ona istihdam paketi, işverenlere teşvik, muafiyet ve af getirmekte, işçinin emeği, sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır. Türk-İş yıllardan beri, esnekleşme, güvensizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılıkla ve azimle sürdürmektedir. Salgın koşulları fırsata dönüştürmek istenmektedir.  Çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır. Yapamayacaksınız. Yaptırmayacağız. Hükümetin uygulaması gereken öncelikli politika kayıt dışı çalışmayı önlemektir. Ülke ekonomisi ve işçiler, kayıt dışı çalışmadan dolayı ağır bedeller ödemektedir. Kayıt dışılığa dayanan emek sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır. Kayıt dışı istihdamla ülke büyük bir gelir kaybına uğramaktadır. Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz.  İstihdamı arttıracağız deyip işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkûm edilemez. İşçiler zorla ücretsiz izine çıkarılarak, günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz. Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz. İşçiye ölümü gösterip, sıtmaya razı razı olmaları beklenerek, işsizlikle mücadele edilemez. TBMM’deki söz konusu düzenleme ‘İşçiye ölümü gösterip, sıtmaya razı etme’ düzenlemesidir. İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir.” ifadelerini kullandı.