"Daha güçlü geleceklere imza atacağız"

"Daha güçlü geleceklere imza atacağız"


ANKARA (AA) - AK Parti Etimesgut İlçe Başkan Adaylığını duyuran Hakan Akçam, "Vatandaşlarımızın da katılımcı yönetim anlayışı kültürünü geliştirerek bu vizyona etkin katkılarını sağlamalıyız. Geniş katılımlı değişim ile daha güçlü geleceklere imza atacağız."

Siyasetin sürekli kendini yenilemesi gerektiğini belirten Akçam, katılımcı bir siyaset anlayışı ile yola devam edecekleri söyledi.

Daha güçlü bir gelecek için çalışacaklarını vurgulayan Akçam, şöyle dedi:

"Yaşadığımız coğrafyanın demografik ve kültürel özelliklerinin detaylı olarak güncel analizlerinin yapıldığı yeni şehir profilleri geliştirmek için yönetim kademesi de kendini devamlı güncellemek durumundadır. Vatandaşlarımızın da katılımcı yönetim anlayışı kültürünü geliştirerek bu vizyona etkin katkılarını sağlamalıyız. Geniş katılımlı değişim ile daha güçlü geleceklere imza atacağız."

Kenti ileriye taşıyan projeleri olduğunu dile getiren Akçam, kenti her alanda ileriye taşımak için ekip ruhuyla çalışmalarını yürüteceklerini kaydetti.

Etimesgut olarak yeni modelleri ortaya koyarak, Türkiye modeli ve daha ilerisi bir dünya modeli olacak projeler geliştirme kararlılığında olduklarını vurgulayan Akçam, "Geleceğin sağlıklı kentlerinde yeni nesile daha sağlıklı daha yaşanılabilir zengin kültürümüz ile içiçe bir miras bırakabilmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Yalnız bölgesel değil ulusal ve uluslararası alanda geniş bir perspektiften baktığımızda BM'in 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinde hassasiyetle durmanız gerekmektedir. Bu hedefler; kaliteli eğitim, sağlıklı bireyler, sağlık ve refah, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu üretim ve tüketim, barış adalet ve güçlü kurumlar ve hedefler için ortaklıklar şeklinde sayılabilir." ifadelerini kullandı.

Akçam, katılımcı yönetim anlayışıyla ülkenin gelecek vizyonunda daha etkin ve verimli çalışmalara hep beraber imza atacaklarını söyledi.

Özellikle yeni Ar-Ge çalışmalarında gençlere büyük görevler düştüğünü ifade eden Akçam, şunları kaydetti:

"Gençlere görevler ve sorumluluklar vererek daha aktif ve dinamik bir yapıyla vizyonumuzu şekillendirmeliyiz. Son 10 yılda başdöndürücü bir şekilde dijital devrim yaşamaktayız. Özellikle sosyal medya ağlarının çok sık kullanıldığı bir dönemdeyiz Teknolojik altyapının daha da güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Kamu-özel, kamu- üniversite, üniversite-özel tüm paydaşlarla ortak çalışma kültürünü geliştirerek bölgesel ulusal ve uluslararası uygulamaları etkin kılma arzusundayız."

Akçam, tüm bu hedeflere kararlılıkla AK Parti hükümetinin politikaları doğrultusunda ulaşacaklarını belirterek," 2019 yerel seçim manifestosunda sayın genel başkanımızın da ifade ettikleri benzersiz şehirler, akıllı kentler çevreye saygılı şehirler kavramlarının içini profesyonel bir şekilde doldurarak daha etkin ve güvenli yaşam alanları oluşturmalıyız. Bölgenin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak kentsel dönüşüm planları üzerinde yerel yönetimler titizlikle çalışmaktadır. Diğer taraftan bölgenin coğrafi yapısına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, kültür yapısına ve vizyonuna uygun modeller üzerinde çalışılmalıdır. Değişim dünyasında yapabileceklerimiz var, değişim ve gelişim birbirini tetikleyen önemli unsurlardır." diye konuştu.