REDDİ MİRAS DUL VE YETİM AYLIĞI ALMAYA ENGEL MİDİR?
BÜLENT EŞMEKAYA

BÜLENT EŞMEKAYA

REDDİ MİRAS DUL VE YETİM AYLIĞI ALMAYA ENGEL MİDİR?

12 Eylül 2015 - 10:56 - Güncelleme: 29 Eylül 2015 - 12:52
Reklam

REDDİ MİRAS DUL VE YETİM AYLIĞI ALMAYA ENGEL MİDİR?

 

Borçlu vatandaş sayımızın giderek arttığı günümüzde “reddi miras” artık sık rastlanan, çokça merak edilen konulardan biri oldu. Aile fertlerinden genellikle de anne ve babanın ölümleriyle onun bir mirası bir de borçları kalmışsa mirasçıları panik yapıyorlar ve ister istemez. Mirası eğer borçlarını karşılamaya yetmiyorsa mirasçılar çaresiz “reddi miras” yoluna gidiyorlar.

 

Reddi miras işleminin sosyal güvenlik hakları ile ilgisi bu durumda merak edilen ikinci önemli husus oluyor. Hemen belirtelim reddi miras işlemi yaptırmak muristen dolayı hak sahiplerine dul veya yetim aylığı bağlanmasına engel değil. Türk Medeni Kanunu’nun 599’uncu maddesinde, “Mirasçıların, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak kanun gereğince kazanırlar.

Kanun’da öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçıların, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar. Atanmış mirasçılar da mirası, miras bırakanın ölümü ile kazanırlar. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılara düşen mirası onlara zilyetlik hükümleri uyarınca teslim etmekle yükümlüdürler” denilmektedir.

 

REDDETME SÜRESİ NE KADAR?

Kanun’un 605’inci maddesinde de“Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır” ibaresi yer almaktadır. 606’ncı maddede ise “Miras, üç ay içinde ret olunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar” hükmü bulunmaktadır.610’uncu maddede de “Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Ret etme süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya mal eden mirasçı, mirası reddedemez” hükümleri yer mevcuttur.

 

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Hak sahiplerinin söz konusu reddi mirasa ilişkin haklardan faydalanabilmeleri maksadıyla reddi miras kararı vefat eden sigortalının en son ikamet ettiği yer Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmak suretiyle çıkartılabilir. Mirasın reddi, mirasçılar tarafından Sulh Mahkemesi’ne sözlü veya yazılı beyanla yapılabilir.

Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin Sulh Mahkemesi tarafından özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.

 

5510 sayılı Kanun’a göre; yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, Bağ-Kur sigortalısı olacak şekilde bağımsız çalışmaya devam eden veya başlayanlardan, almakta oldukları aylıklarının yüzde 10’u oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesiliyor. SGK emeklilerin bu kapsamdaki çalışmalarını zamanında saptayamazsa bunlardan süresinde ödemedikleri Sosyal Güvenlik Destek Primleri’ni yasal faiziyle birlikte geri alabiliyor. SGK tahakkuk ettirdiği SGDP borçlarının sigortalı tarafından ödenmemesi halinde sigortalıya ödediği yaşlılık aylığının dörtte biri oranında kesinti yapıyor.

 

SGDP BORÇLARI SİLİNMESİ;

SGDP tutarları sigortalının ölümü halinde hak sahiplerinden isteniyor. Bahse konu bedellerin hak sahiplerinden tahsil edilemediği durumlarda ise, SGK, ölenden dolayı doğan borç tutarlarını bu defa hak sahiplerine bağladığı aylıklardan kesmeye başlıyor.

Hâlbuki hak sahiplerinin reddi miras yapması halinde normalde sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmakta iken ölen sigortalıların birikmiş sosyal güvenlik destek primi borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle hak sahiplerinin aylıklarından dörtte bir oranında

kesilecek iken reddi miras halinde söz konusu borçların hak sahiplerine bağlanan dul ve yetim aylıklarından kesilmemesi gerekiyor.

Vefat eden 4/1-b sigortalısının aylık bağlanmadan önce tahakkuk eden prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının mirasın reddedilmesi yoluyla terkin edilip borçları silindikten sonra kalan günlerle aylık bağlatılması ise imkânı bulunmuyor.

BİLİNÇLİ TOPLUM GELECEĞİN TEMİNATIDIR….ESEN KALMANIZ DİLEĞİYLE

 

 

 

SORULARINIZA CEVAPLARIMIZ

 

Sn. Duran ATAK, Sigortalılık süresi, gün sayısı ve yaş, bu üç şarttan ikisini yerine getirmişsiniz. Ancak yaş şartınız 07.07.2017 de dolduğundan emekliliğiniz bu tarih de gerçekleşecektir.

 

Sn. Abdil UÇAR, Tarım işçisi statüsünde olduğunuzdan ve erken emeklilik ve yaş durumunuzun da uygunluğu söz konusu olduğu için hemen emekli olabilirsiniz. Müşavirliğimize uğrarsanız yardımcı olunacaktır.

 

Sn. Ayla TÜTÜNCÜ, Eşinizin durumu en az % 60 işgörmezlik raporu almaya uygun görünüyor. Ancak başvuru da bulunup heyete çıkması gerekiyor. Eğer bu oran da rapor alabilirse malulen emekli olabilir ayrıca siz de bakım ücreti alabilirsiniz. Müşavirliğimize uğrarsanız yardımcı olunacaktır.

 

Sn. Erdal YUSUFOĞLU, Askerlik sürenizi de satın almanız şartıyla 53 yaş 5600 günle emekli olabilirsiniz.

 

Sn. Ümmü KARADAĞ, Bulunduğunuz ülkede kaldığınız süreleri ülkemizden satın alarak emekli olabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkenin Sosyal Güvenlik kurumundan ilgili evrakları getirirseniz ve müşavirliğimize uğrarsanız yardımcı olunacaktır.

 

Sn. Hikmet TANRIVERDİ, 5750 prim gününüz ve 55 yaşınızla emekli olabilirsiniz. Ancak askerliğinizle ilgili bilgi vermemişsiniz. Eğer askerlik görevinizi yapmışsanız ve askerliğiniz sigorta başlangıcınızdan önceyse yaşınızı geri çekebilir.

 

Sn. Akif KINALI, 52 yaş ve ödenmiş 5525 günle emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz sigorta başlangıcından sonra olduğu için yaşınızı geri çekmez. Ancak gün lazımsa satın alabilirsiniz.

 

Sn. Hakkı CEREN, 54 yaş 5675 günle emekli olabileceğiniz görünüyor ancak vermiş olduğunuz bilgiye göre askerliğinizi satın alarak yaşınızı bir yıl geriye çekebilirsiniz.

 

Sn. Cezmi TARHANOĞLU, 25 yılınızı 03.04.2017 de 51 yaş ve 5450 günle emekli olabilirsiniz, doldurmuşsunuz ancak zorunlu sigortalılık yılınız olan doldurduğunuzdan emeklilik tarihiniz bu tarih olacaktır.

 

Sn. Üzeyir TAHTACI, Oğlunuz fakülteyi bitirmiş ve 25 yaşını aştığı için ve bir işte çalışmadığından İlgili yasa gereği GSS ( Genel Sağlık Sigortası ) kapsamına alınacaktır. Bu yüzden bağlı bulunduğunuz kaymakamlık bünyesin de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı masasına başvurursanız size gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır.

Son Yazılar

sanalbasin.com üyesidir